Utilizarea în siguranţă a produselor pentru protecţia plantelor

Syngenta promovează 5 reguli de aur pentru utilizarea în siguranţă a produselor pentru protecţia plantelor:

1. Procedaţi întotdeauna cu grijă şi atenţie   

Expunerea cea mai mare are loc în timpul pregătirii amestectului şi încărcării rezervorului – manipularea produselor de protecția plantelor concentrate!

  • Nu folosiţi niciodată ustensile de bucătarie! Ţineţi ustensilele utilizate pentru lucrul cu produsele de protecția plantelor separate de cele utilizate în casă.
  • Să aveţi la îndemână întotdeauna apă curată pentru a îndepărta eventuale scurgeri sau deversări accidentale pe dumneavoastră sau pe echipamentele utilizate.
  • În cazul contaminării accidentale cu produse de protecția plantelor a pielii sau ochiilor, spălaţi-vă imediat cu apă curată din abundenţă şi cu săpun timp de 15 minute. Pentru unele produse de protecția plantelor, poate fi nevoie de asistenţă medicală. Să aveţi întotdeauna la îndemână fişa cu date de securitate.
  • În cazul unor scurgeri accidentale de produs pe exteriorul ambalajului sau pe echipamentul dumneavoastră, curăţaţi imediat înainte de utilizare pentru a evita contaminarea cu corpul dumneavoastră
  • Nu vă atingeţi faţa sau alte zone ale pielii expuse cu mănuşiile atunci când manipulaţi produsele de protecția plantelor
  • Folosiţi o pungă de plastic pentru a stânge şi a transporta îmbrăcămintea contaminată.  
  • Scoateţi cu grijă echipamentul individual de protecţie pentru a nu vă contamina. 
  • Spălaţi echipamentul individual de protecţie reutilizabil după folosire. Spălaţi mănuşiile înainte de a le scoate pentru a evita contaminarea pielii dumneavoastră. Recomandăm spălarea echipamentului individual de protecţie într-o zonă special amenajată (zona unde se spală – curăţă echipamentul de stropit). Nu luaţi în casă echipamentul individual de protecţie folosit pentru a preveni contaminarea celorlalte persoane.
  • În cazul folosirii unui echipament individual de protecţie de unică folosinţă nu îl spălaţi şi nu îl refolosiţi.