Termeni si conditii

Bine ați venit pe site-ul www.syngenta.md. Acest website a fost conceput pentru a oferi informaţii generale despre Syngenta, produsele și serviciile sale. Puteţi folosi acest website, cu condiţia respectării termenilor şi condiţiilor de mai jos.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Vă rugăm să acordați câteva minute pentru a revizui cu atenţie termenii şi condiţiile. Prin accesarea şi utilizarea acestui website sunteţi de acord să respectați termenii și condițiile. Accesarea, utilizarea, descărcarea de materiale sau orice alte acte similare cu privire la acest website sunt considerate a constitui acceptul dumneavoastră integral și necondiționat la acești termenii şi condiţii. Declarația de confidențialitate, care poate fi accesată pe acest website prin intermediul link-ului plasat lângă link-ul Termeni și Condiții, este parte integrantă din Termeni și Condiţii.

Termenii şi condiţiile se pot schimba

Syngenta îşi rezervă dreptul de a actualiza sau modifica termenii şi condiţiile în orice moment, fără o notificare prealabilă. Din acest motiv, vă încurajăm să revizuiți aceşti termeni şi condiţiile de fiecare dată când utilizaţi acest website.

Copyright şi drepturi de utilizare a Conținutului

Toate informațiile și datele aflate pe acest website, indiferent că sunt vizuale, auditive sau audiovizuale (definite ca și "Conținut"), inclusiv, dar fără a se limita la textele, fotografiile, ilustraţiile, graficele, clipurile audio, clipurile video sau clipurile audio-video se află sub protecția dreptului de autor.

Puteți utiliza în mod neexclusiv Conţinut, sub rezerva următoarele limitări:

Puteţi descărca, stoca, imprima şi copia porţiuni din Conţinutul acestui website, cu condiția:

utilizați Conţinutul descărcat numai pentru uz personal, necomercial sau în relaţiile de afaceri cu Syngenta;

nu publicați sau postați orice parte a Conţinutului pe orice alt website;

nu publicați sau difuzați orice parte a Conţinutului în orice alte mijloace media;

nu modificați sau schimbați în niciun fel Conţinutul, să nu ştergeți sau modificați orice parte a acestuia, indiferent că este sau nu menționat expres că acea parte a Conținutului se află sub protecția drepturilor de autor, a altor drepturi conexe ori a altor drepturi de proprietate inteclectuală, inclusiv, dar fără a se limita la protecția acordată mărcilor, desenelor sau modelelor industriale, brevetelor sau invențiilor.

Cu excepţia celor menționate în mod expres mai sus, nu puteți copia, descărca, imprima, publica, afișa, distribui, transmite, transfera, traduce, modifica, adăuga, actualiza, compila, scurta, transforma sau adapta în orice alt mod toate sau orice parte a Conţinutului acestui website, fără a obține permisiunea scrisă prealabilă de la Reprezentanta din Moldova a Syngenta Agro Services AG.

Cu excepţia celor menţionate în mod expres mai sus, niciun drept, titlu sau interes asupra Conţinutului descărcat nu vă este este transferat atunci când descărcaţi Conţinut de pe acest website. Cu excepţia celor specificate în mod expres mai sus, nimic conţinut în aceşti termeni şi condiţii şi pe acest website nu va fi interpretat ca acordare a unei licenţe sau oricărui alt drept asupra oricărui drept de autor, marcă înregistrată, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală al Syngenta sau al oricărei terţe părţi.

Notificare marcă înregistrată

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii şi logo-urile afișate pe acest website ("Mărci înregistrate") sunt mărci înregistrate ale Syngenta, ale uneia dintre companiile sale afiliate sau terţelor părţi care au încredințat licenţele mărcilor lor către Syngenta sau uneia dintre companiile sale afiliate.

Cu excepţia celor declarate în mod expres în aceşti termeni şi condiţii, nu aveți dreptul de a reproduce, expune sau utiliza în orice alt mod Mărcile înregistrate, fără a obţine acordul prealabil scris din partea titularului Mărcii înregistrate ori a persoanei licențiate, după caz.

Idei nesolicitate

Syngenta salută comentariile dumneavoastră şi feedback-ul cu privire la acest website. Toate informaţiile şi materialele trimise către Syngenta prin intermediul acestui website, cum ar fi de exemplu orice comentariu, feedback, idei, întrebări, desene, date sau preferințe vor fi considerate NECONFIDENȚIALE şi FĂRĂ A FI OBIECT AL VREUNUI DREPT DE PROPRIETATE INTECLECTUALĂ. Din acest motiv, vă rugăm să nu ne trimiteţi informații sau materiale care nu doriţi să ne fie atribuite ori utilizate în orice mod de către noi, inclusiv orice informaţii confidenţiale, precum şi orice materiale de creație originale.

Prin trimiterea de comunicări şi/sau materiale către Syngenta prin intermediul acestui website acordați companiei Syngenta, în mod gratuit, toate drepturile la nivel global, titlul sau folosul tuturor drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală asupra informaţiilor şi/sau materialelor pe care le trimiteţi către Syngenta. Syngenta va avea dreptul de a utiliza în orice mod orice informaţii şi/sau materiale trimise de dumneavoastră prin intermediul acestui website, precum şi orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în orice astfel de informaţii şi/sau materiale, în orice scop, inclusiv, dar nu limitat la, în a dezvolta, produce și comercializa produsele folosind astfel de informaţii sau materiale fără restricţii şi fără a vă recompensa în niciun fel.

Sunteţi răspunzător pentru comunicările pe care ni le trimiteţi prin intermediul acestui website, incluzând, fără limitare, veridicitatea şi acurateţea lor.

Informaţii de la terţi

Unele informaţii, articole şi alte materiale disponibile prin intermediul acestui website sunt furnizate companiei Syngenta de către terţe persoane, proveniența de la terțe persoane a materialelor fiind specificată. Aceste materiale sunt furnizate doar pentru interesul și comoditatea dumneavoastră. Syngenta nu garantează în niciun fel corectitudinea, acuratețea sau caracterul complet al acestor materiale și nu își asumă nicio răspundere în privința acestora. Syngenta nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio utilizare a informațiilor de la terţe persoane.

Link-uri către alte site-uri Web

Acest site conţine hyperlink-uri către website-uri care nu sunt administrate sau exploatate de către Syngenta. Aceste hyperlink-uri sunt furnizate numai pentru referinţă şi comoditate şi nu implică nicio acțiune de promovare pe website-urile terţelor persoane sau orice asociere cu operatorii lor. Syngenta nu controlează aceste website-uri şi nu este responsabilă pentru conţinutul acestora. Accesați şi utilizați aceste website-uri exclusiv pe propriul risc.

Informaţii despre produs

Orice informaţii conţinute sau la care se face referire pe acest website sunt adecvate pentru acest website şi nu pot fi interpretate decât ca o introducere generală pentru Syngenta, produsele și serviciile sale. Pentru sfaturi specifice şi instrucţiuni detaliate referitoare la produsele și serviciile noastre, vă rugăm să contactaţi direct Syngenta. Persoanele care intenţionează să folosească produse de protecţia plantelor sau seminţe trebuie să citească eticheta şi să urmeze întocmai instrucțiunile care însoţeşc produsul şi să respecte toate legile şi reglementările aplicabile referitoare la utilizarea respectivului produs. Înainte de a utiliza orice produs de protecţia plantelor, asiguraţi-vă că este omologat pentru utilizare în ţara dumneavoastră.

Disponibilitate globală

Deoarece diferite ţări din întreaga lume au legi şi cerinţe de reglementare diferite, unele produse sunt disponibile doar în unele ţări. Acest site poate conține referințe sau trimiteri la produse Syngenta, programe şi servicii care nu sunt disponibile sau nu pot fi promovate în ţara dumneavoastră. Aceste referinţe nu implică faptul că Syngenta intenționează sa anunțe astfel de produse, programe sau servicii în țara dumneavoastră. Consultați reprezentantul de vânzări Syngenta local sau contactați Syngenta, în cazul în care aveţi întrebări despre ce produse, programe și servicii pot fi disponibile pentru dumneavoastră.

Dreptul de a modifica website-ul 

SYNGENTA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA CONŢINUTUL ŞI FUNCŢIONALITATEA ACESTUI WEBSITE ÎN ORICE FEL, DE A LIMITA ACCESUL LA ACEST WEBSITE SAU DE A ÎNCHIDE ACEST WEBSITE ÎN ORICE MOMENT, PENTRU ORICE MOTIV, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ ŞI NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN FEL DE EVENTUALELE CONSECINŢE ALE UNEI ASTFEL DE SCHIMBĂRI.

Nu este o ofertă sau o invitaţie de a investi

Informaţiile de pe acest website nu reprezintă şi nu pot fi considerate ca o ofertă sau o invitaţie de a investi sau de a vă ocupa cu acţiuni sau alte titluri Syngenta. De asemenea, nicio astfel de ofertă sau invitaţie nu a fost efectuată sau solicitată. Preţurile acţiunilor şi veniturile din aceste acţiuni pot crește sau scădea în orice moment, iar potenţialii investitori ar trebui să fie conştienţi de faptul că performanţele din trecut nu sunt neapărat un indiciu al performanţei viitoare. Potenţialii investitori ar trebui să caute consultanță financiară independentă înainte de orice decizie de investiţie.

Declaraţii anticipative

Website-ul nostru poate conține declaraţii anticipative. Aceste declaraţii se bazează pe planuri actuale, estimări şi proiecţii cu privire la care Syngenta nu se face în niciun fel responsabilă. Aceste declaraţii implică riscuri inerente şi incertitudini, dintre care multe sunt în afara controlului Syngenta. Syngenta nu îşi asumă nicio obligaţie de a actualiza oricare dintre declarații în lumina unor noi informaţii sau evenimente viitoare.

DISCLAIMER GARANŢII

ACEST WEBSITE ESTE FURNIZAT "CA ATARE", FĂRĂ GARANŢII DE ORICE FEL. SYNGENTA ŞI FILIALELE SALE SUNT EXONERATE DE TOATE GARANŢIILE, EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVATE PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR TERȚELOR PERSOANE. FĂRĂ LIMITAREA CELOR MENŢIONATE, SYNGENTA NU GARANTEAZĂ CĂ ACEST WEBSITE VA FI DISPONIBIL ÎN ORICE MOMENT SAU LOC SAU CĂ FUNCŢIONAREA ACESTUIA VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI. SYNGENTA NU GARANŢEAZĂ CĂ, CONŢINUTUL ACESTUI WEBSITE ESTE FĂRĂ VIRUȘI, VIERMI SAU ALTE CODURI CARE POT AVEA ACȚIUNI DE CONTAMINARE SAU DE DISTRUGERE. CU TOATE CĂ SYNGENTA A DEPUS ŞI VA CONTINUA SĂ DEPUNĂ TOATE EFORTURILE REZONABILE PENTRU A FURNIZA INFORMAŢII PRECISE ŞI ACTUALIZATE, INFORMAŢIA PUBLICATĂ PE ACEST WEBSITE POATE FI INCOMPLETĂ SAU DEPĂŞITĂ ŞI POATE CONȚINE INEXACTITĂȚI SAU ERORI TIPOGRAFICE. SYNGENTA NU GARANTEAZĂ ȘI NU FORMULEAZĂ NICIO OBSERVAŢIE PRIVIND UTILIZAREA, VALABILITATEA, EXACTITATEA, RĂSPÂNDIREA, FIABILITATEA SAU REZULTATELE DIN UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE SAU, CU ALTE CUVINTE, NERESPECTAREA ACESTUI WEBSITE SAU A INFORMAŢIILOR PUBLICATE PE ACESTA.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎN NICI UN CAZ SYNGENTA, AFILIATELE SALE SAU ORICARE DINTRE ADMINISTRATORII LOR, FUNCȚIONARI, ANGAJAŢI ŞI AGENŢI, NU VOR FI ȚINUȚI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE PIERDERI DIRECTE SAU INDIRECTE SAU DAUNE REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACCESUL DUMNEAVOASTRĂ, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA ACEST WEBSITE SAU FAPTUL DE A VĂ FI BAZAT PE ORICARE DIN INFORMAŢIILE OFERITE PE ACEST WEBSITE. FĂRĂ LIMITAREA CELOR MENŢIONATE, SYNGENTA NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN FEL DE POSIBILE ERORI SAU OMISIUNI DIN CONŢINUTUL ACESTUI WEBSITE; ACEASTA SE APLICĂ ÎN SPECIAL LA ORICE REFERINŢĂ LA PRODUSELE ȘI SERVICIILE OFERITE DE CĂTRE SYNGENTA. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICĂ TUTUROR PIERDERILOR ŞI DAUNELOR DE ORICE FEL, DIRECTE SAU INDIRECTE, GENERALE, SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU ALTELE, INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE PIERDERI DE DATE, VENITURI SAU PROFITURI. ACEASTĂ LIMITARE DE RESPONSABILITATE SE APLICĂ INDIFERENT DACĂ PRESUPUSA RĂSPUNDERE SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, NEGLIJENȚĂ, PREJUDICIU, RĂSPUNDERE DELICTUALĂ SAU ORICE ALTĂ BAZĂ.

DACĂ ORICARE PARTE A ACESTEI LIMITĂRI A RĂSPUNDERII ESTE DECLARATĂ NULĂ SAU INAPLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A SYNGENTA ȘI/SAU A SOCIETĂŢILOR SALE AFILIATE, ÎN ASTFEL DE ÎMPREJURĂRI, PENTRU DATORII CARE ALTFEL AR FI FOST LIMITATE, NU POATE DEPĂŞI O SUTĂ DE DOLARI (100$) CUMULAT.

Data intrării în vigoare

Termenii şi condiţiile stabilite mai sus sunt în vigoare din 10 noiembrie 2009.