Soluția în combaterea gramineelor din rapiță

Putere și flexibilitate în combaterea gramineelor din cultura de rapiță

Rapița de toamnă este cultura care ocupă suprafețe variabile de la un an la altul și aceasta datorită condițiilor necesare pentru semănat (pregătirea bună a solului și precipitațiile din lunile august-septembrie) și buna dezvoltare până la intrarea în iarnă.

Precipitațiile din luna august au permis ca în diferite zone ale țării să se execute semănatul culturii de rapiță. Actualmente, o bună parte din câmpurile însămânțate cu rapiță deja sunt cu plantule la suprafață. Stadiile de dezvoltare sunt diferite, fiind influențate de termenii de semănat și de cantitatea de precipitații din zonele respective (de la cotilidoane până la 2-3 perechi de frunze).

Ca regulă, premergător pentru rapiță sunt cerealele. În scurt timp după semănat și după apariția plantulelor de rapiță, în paralel apare și samurasla de cereale. În acest caz plantulele firave de rapiță concurează cu samurasla de cereale pentru umiditate și elemente nutritive. Pentru a elimina această concurență și a avea un câmp curat, este necesar ca până la înfrățirea samuraslei să fie aplicat un graminicid.

Compania Syngenta, pe lângă un portofoliu bogat de hibrizi de rapiță ( SY Harnas, SY Vesuvio, Nelson și SY Technic ) oferă o varietate largă de produse de uz fitosanitar destinate combaterii organismelor nocive din cultura de rapiță.

Pentru combaterea buruienilor monocotilidonate anuale și perene, inclusiv samurasla de cereale din rapiță, este recomandată administrarea graminicidului Fusilade Forte.

Fusilade Forte este un graminicid specific care conține Fluazilofop-P-butil 150 g/l. Acționează sistemic asupra buruienilor graminee și este foarte bine tolerat de către culturile cu frunza lată. Doza de administrare depinde de spectrul de buruieni și de faza lor de dezvoltare. Pentru samurasla din rapiță aflată în faza de 2-4 frunze Fusillade Forte se va administra cu doza de 0,75 l/ha. Dacă în câmp sunt prezente și buruieni monocotilidonate perene, iar samurasla este în faza de înfrățire, doza de administrare va fi de 1,5 l/ha. Volumul soluției utilizată la 1 ha nu va depăși 200-300 litri.

În scurt timp după administrare, produsul este absobit de către aparatul foliar și translocat bazipetal în sistemul radicular. Eficacitatea produsului nu se schimbă nici daca după 2-3 ore de la administrare cad precipitații.

Mod de acțiune


După câteva zile de la administrare se observă primele simptome de îngălbenire a frunzelor și cicatrizarea sistemului radicular.

        

Peste 2-3 săptămâni buruienile monocotilidonate și samurasla de cereale pier în totalitate.

       


Recomandări de aplicare

Fuzilade Forte poate fi administrat împreună cu alte produse de uz fitosanitar destinate în aceeași perioadă, dar se vor citi atent etichetele și se va efectua o testare fizică de compatibilitate.