Purtaţi echipament individual de protecţie adecvat

Purtaţi echipamentul de protecţie recomandat pe eticheta produsului sau specificat în legislaţie. Cerinţele pentru purtarea echipamentului de protecţie variază în funcţie de produs, nivelul de toxicitate şi gradul de expunere.

Purtarea echipamentului individual de protecţie trebuie să ţină cont şi de gradul de expunere (se va purta un E.I.P. mai redus în cazul operatorilor care lucrează într-o cabină închisă).

Purtaţi vizieră pentru a vă proteja faţa.

Unele etichete recomandă folosirea unei măşti de respiraţie. Schimbaţi regulat filtru conform instrucţiunilor. 

Purtarea unei pălării/ şepci vă va proteja de soare, de stropirea în timpul aplicării produselor de protecția plantelor în cazul culturilor înalte sau împotriva derivei. Asiguraţi-vă că acestea pot fi spălate.