Fungicid

Alto Super

Fungicid

Activ

Fungicid cu o combinație de doi triazoli care asigură o protecție de lungă durată a cerealelor păioase, sfeclei

Amistar Opti

Fungicid

Activ

Fungicid destinat protecției culturilor legumicole: tomate, castraveți și ceapă împotriva manei, alternariozei,

Bravo

Fungicid

Activ

Fungicid de contact cu spectru larg de combatere a bolilor la un număr mare de culturi: cartofi, castraveți, grâ

Chorus

Fungicid

Activ

Fungicid sistemic conceput pentru combaterea timpurie a rapănului la măr și păr, chiar și atunci când temperatur

Dithane

Fungicid

Activ

Fungicid de contact care distruge membrana celulară şi dereglează procesele energetice ale patogenului.

Folio Gold 537,5 SC

Fungicid

Activ

Fungicid compus din două substanțe active (mefenxam și clorotalonil) foarte eficient în combaterea manei la vița

Pergado MZ

Fungicid

Activ

Fungicid de ultimă generație pentru culturile de viță de vie și cartof, care prin modul său unic de acțiune stab

Quadris

Fungicid

Activ

Fungicid recomandat la un număr mare de culturi (viță de vie, soia, ceapă, castraveți și tomate) și destinat de

Ridomil Gold MZ 68 WG

Fungicid

Activ

Fungicid pentru combaterea manei la cartof, castraveți, ceapă, tomate, viță de vie și tutun și a fomozei, altern

Score

Fungicid

Activ

Fungicid sistemic consacrat pentru combaterea bolilor la măr, păr, piersic și sfeclă de zahăr, având acțiune pre

Switch

Fungicid

Activ

Fungicid considerat etalon în combaterea putregaiurilor, moniliozelor și a bolilor de depozit la fructe și la vi

Thiovit Jet

Fungicid

Activ

Fungicid de contact cu acțiune multiplă în combaterea făinării la vița de vie, castraveți, măr și cu efect secun

Topas

Fungicid

Activ

Cel mai utilizat fungicid sistemic la nivel mondial, pentru combaterea făinării la un număr mare de culturi (cas