Maxim Quattro - Tratament sămânță | Syngenta

You are here

Maxim Quattro

Ultima actualizare:
27.03.2020

Tratament sămânță

Protecția plantelor

Compoziție: 
Familia chimică:
Fenilpiroli
Strobiruline
Certificat de omologare №:: 
17-12-22-04-2-0235
Formulare: 
FS (suspensie concentrată pentru tratarea semințelor)
Mod de acțiune: 
sistemic, contact, penetrant

Maxim Quattro este un fungicid, care se prezintă sub formă de suspensie concetrată, pentru tratarea seminţelor de porumb ce combină acţiunea a patru substanţe active cu moduri de acţiune diferite: fludioxonil, tiabendazol, metalaxil-M şi azoxistrobin. Acţiunea sistemică și de contact permite controlul eficace a bolilor cu transmitere prin sol şi sămânţă: fusarioză (Fusarium spp.), rizoctonioză (Rhizoctonia spp.), căderea plăntuţelor (Phythium spp.).

Mod de acţiune

Azoxistrobinul este un fungicid sistemic din grupa strobilurinelor, cu o puternică activitate antifungică. Fludioxonilul este un fungicid de contact şi penetrant cu durată lungă de acţiune. Metalaxil-M penetrează învelişul seminţei şi este translocat sistemic către toate părţile plantei În timpul procesului de germinaţie. Tiabendazolul este un fungicid sistemic şi de contact ce are o activitate curativă şi protectivă. Prin combinarea modurilor de acţiune diferite a celor patru substanţe active conţinute, Maxim Quattro este mult mai eficace decât un produs de tratare a seminţelor cu o singură substanţă activă. Maxim Quattro nu influienţeză negativ germinaţia seminţelor.

 

Produs destinat tratamentului industrializat a seminţelor