Practicați o bună igienă personală

Dacă echipamentul individual de protecţie este de unică folosinţă, nu îl spălaţi şi nu îl refolosiţi. Spălarea ii va altera proprietăţile protective, făcându-l inutilizabil.

Spălaţi-vă echipamentul individual de protecţie, inclusiv cămaşa cu mânecă lungă şi pantalonii folosite la aplicarea produselor de protecția plantelor într-un loc special şi separat de alte haine. Astfel  evitaţi contaminarea încrucişată.

Nu aruncaţi apa de la spălarea echipamentului individual de protecţie in canalele colectoare sau în apele de suprafaţă (protecţia mediului acvatic).

Recomandăm ca apa rezultată de la spălarea echipamentului individual de protecţie să fie aruncată în câmp. 

Faceţi întotdeuna un duş dupa aplicarea produselor de protecția plantelor. Clătiţi bine tot corpul cu săpun şi apă. În cazul în care nu puteţi face un duş, spălaţi-vă bine pe mâini, braţe, faţă şi gât cu săpun şi apă curată din abundenţă. 


Ce este contaminarea încrucişată?

Contaminarea încrucişată apare atunci când reziduri de produs de protecția plantelor sunt transferate de la un operator către alte obiecte (telefon, chei, maşină, haine, etc).

Întotdeauna curăţaţi şi îndepărtaţi cu grijă echipamentul individual de protecţie.  


Tehnica corectă de îndepărtare a mănuşilor impermeabile:

Trageți ușor de una dintre mănuși, până la încheietura mâinii,folosindu-vă de degetele mâinii opuse (nu se elimina complet).

Trageți de cealaltă mănușă până la nivelul degetului mare.

Apucați mănușile de partea interioară cu mâna liberă și introduceți degetul mare în mănușă şi trageţi pentru a o îndepărta. Tineți întotdeauna mănușile de partea din interior pânâ le spălaţi.