NK Kondi

Jeleznîi Mircea, SRL Dimilita-Rex, director, s. Balasineşti, r. Briceni

În întreprinderea pe care o gestionez cultivăm hibrizi Syngenta de floarea-soarelui şi de porumb mai mulţi ani la rând. Alegerea a fost bazată pe productivitatea hibrizilor, stabilitatea lor şi conţinutul înalt de ulei. În prezent cultivăm hibridul conventional NK Kondi, care este foarte bun în tehnologia clasică, şi NK Neoma – în tehnologia Clearfield. An de an condiţiile meteo-agricole sunt variate, însă producţiile la aceşti doi hibrizi sunt mereu la nivelul aşteptărilor. În lotul Platformă am văzut şi hibrizii SY Neostar CLP, SY Bacardi CLP şi Sumiko, care mi-au trezit interesul să îi încerc în sezonul 2017.