Recomandări privind calitatea aplicării produselor de protecția plantelor

Produse

Pentru o eficacitate sporită și o creștere a productivității culturilor, este important să acordăm atenție tehnicii de aplicare a produselor pentru protecția plantelor. Syngenta are produse pentru protecția plantelor foarte bune, de ultimă generație, numai că, acest lucru nu este îndeajuns. Este la fel de important și calitatea aplicării sau corecta aplicare a produselor fitosanitare în cultură. 50% din eficacitatea tratamentelor fitosanitare este asigurată prin aplicarea corectă a produselor. Pentru a avea o eficacitate biologică care să tindă spre 100% (un control cât mai bun asupra agenților patogeni, a dăunătorilor și buruienilor), trebuie să folosim produse de top și să le aplicăm în cultură într-un mod corect.

Primul și cel mai important lucru este pregătirea corespunzătoare a mașinii de stropit. Acest lucru implică verificarea stării de funcționare prin, verificarea furtunelor (evitarea oricăror scurgeri), funcționarea manometrului și distribuția uniformă a soluției de stropit. De asemenea, trebuie avută în vedere și evitarea tuturor factorilor care influențează deriva, adică acel fenomen prin care picăturile de soluție de stropit sunt purtate de curenții de aer (vânt) și care nu își ating ținta – suprafața plantelor sau a culturii. Există factorii care țin și pot fi influențați sau reglați de către operator, cel care realizează tratamentele, și anume: mărimea picăturilor, presiunea din instalație, viteza de lucru, tipul de duze folosite și înălțimea rampei de stropit.

Vă prezentăm în continuare câteva recomandări privind calitatea aplicării

 • Tipul de produs aplicat: pentru produsele de contact, aplicarea uniformă este cheie! Este important ca picăturile de soluție să fie uniform distribuite. Nu este atât de important numărul de picături distribuite pe unitatea de suprafață, ci uniformitatea distribuției lor.
 • Calitatea formulării: Nu este importantă doar substanța activă! Contează la fel de mult și formularea produsului, ceilalți compuși care intră în compoziția produsului.
 • Ordinea introducerii substanțelor în amestec: regula de bază – întâi solide, apoi lichide, adjuvanții la urmă.
 • Cultura țintă: în funcție de tipul culturii, ie. rapiță (frunze sunt mai ceroase, o dificultate mai mare la aplicare, respingerea picăturilor) versus ie. cartoful (frunze care absorb mai bine soluția de stropit pe suprafață), din acest motiv se folosesc adjuvanții care asigură “lipirea” picăturilor de soluție pe suprafața foliară.
 • Condițiile meteo, viteza VÂNTULUI: este optim pentru aplicare, o viteză a vantului 1-2 m/s (12-15 km/h), peste această valoare, se recomandă utilizarea duzelor anti-derivă sau anti-vânt (duze cu inducție de aer).
 • Verificați mașina de stropit: evitați scurgeri (verificați furtunele, filtrele, manometrul, valvele anti-scurgere, poziția rampei de stropit). Rampa de stropit nu trebuie să fie dezechilibrată, să aibă balans mare în timpul aplicării.
 • Calibrați echipamentul de stropit pentru a obține cea mai corectă și uniformă distribuție a volumului de soluție si dimensiunea optimă a picăturilor de soluție.
 • Ajustați corect volumul de soluție (L/Ha) în funcție de gradul de dezvoltare a culturii și recomandarea de pe eticheta produsului folosit.
 • Evitați aplicarea unui volum excesiv de soluție (run-off). Un volum excesiv a soluției de stropit înseamnă o poluare a mediului, exces de produs care, se traduce prin costuri suplimentare și prezența reziduurilor (depășiri ale Limitelor Maxime de Reziduuri admise).
 • Presiunea: creșterea presiunii reduce mărimea picăturilor de soluție și determină creșterea debitului duzelor. Modificarea și calibrarea corectă a presiunii este o metodă eficientă de calibrare a debitului soluției și/sau a mărimii / dimensiunii picăturilor de soluție.
 • Duzele: trebuie ales corect tipurile de duze. Pentru culturi speciale, se folosesc doar duze conice (pomi, viță de vie), iar pentru cultura mare, doar duze cu fantă (cultura mare, cartofi, căpșuni în câmp, pepeni în câmp). Dimensiunea MEDIE a picăturilor asigură un grad bun de acoperire, o mai bună penetrare a foliajului și un risc mediu de derivă. Duzele cu același cod de culoare au același debit la aceeași presiune constantă, diferă doar dimensiunea picăturilor de soluție! Curățați duzele doar cu ajutorul unei periuțe de dinți!

Calitatea aplicării – alegerea corectă a duzelor

Fiecare tip de duză are anumite caracteristici ce influențează tipul aplicării

Toate aceste 4 duze asigură același debit (L/min), la aceeași presiune, dar cu dimensiune diferită a picăturilor.

Înălțimea rampei de stropit (rampa de stropit pentru cultura mare):

- duze cu unghi de aplicare de 110º, 50 cm între duze pe rampă – H=max 50 cm

- duze cu unghi de aplicare de 80º, 50 cm între duze pe rampă – H=max 70 cm

Înălțimea calculată este față de sol sau față de ultima frunză a plantelor din cultură.

Urmăriți întotdeauna să obțineți un grad optim de acoperire!

Obiectivele calibrării mașinii de stropit:

- verificarea și măsurarea debitului fiecărei duze – duzele trebuie înlocuite atunci când debitul obținut variază cu +/- 5-10% față de media debitului duzelor așezate de pe rampă (media volumului de soluție exprimată în l/min a tuturor duzelor)        

- calcularea și verificarea volumului actual de soluție dată de mașina de stropit


Calibrarea: trebuie realizată minim o dată pe sezon folosind doar apă curată și efectuată de către același tehnician care efectuează tratamentul.

!Purtați întotdeauna mănuși de nitril pentru uz chimic atunci când curățați mașina de stropit sau verificați duzele.