AFFIRM, noul standard în combaterea lepidopterelor

Produse

AFFIRM este un insecticid de origine naturală, obţinut prin fermentaţie, care combate un număr mare de lepidoptere din pomicultură, viticultură și legumicultură. Produsul este rezistent la spălări de precipitații, iar prin modul său dublu de activitate (ovi-larvicidă) oferă protecţie de durată. AFFIRM este un produs selectiv pentru mediul înconjurător, entomofauna utilă şi are profil favorabil de reziduuri. Timp de pauză mic până la recoltare (3 zile; 7 zile pentru vița de vie).

CONTROLEAZĂ MOLIA VERDE A STRUGURILOR

 

Recomandări de utilizare:

Pentru prima generaţie se efectuează tratamentul înainte de înflorit, la apariţia primelor larve. Pentru generaţia 2 şi 3 se intervine în faza de ou cu cap negru, înainte de ecloziune (la 3-7 zile după înregistrarea primelor capturi în capcanele feromonale). În caz de presiune ridicată de molie a viţei de vie şi de zbor eşalonat pe o durată mai mare de timp, se face un tratament în faza de depunere a pontei urmat de al doilea tratament cu AFFIRM la 10-14 zile.

SPECIALIST ÎN COMBATEREA VIERMELUI MERELOR ȘI A MOLIEI COJII FRUCTELOR

Viermele merelor (Cydia pomonella)

 

Tratamentele încep la apariţia primelor larve din ou, înaintea iniţierii penetrări în fructe sau când se atinge maximul curbei de zbor înregistrat cu ajutorul capcanelor feromonale de monitorizare a insectelor. Intervalul dintre tratamentele succesive este 7-10 zile, în funcţie de presiunea dăunătorilor.

Molia cojii/pieliţei fructelor (Adoxophyes reticulam)

 

Ttratamentul împotriva larvelor hibernante se face în primăvară, la reluarea ciclului biologic al acestora. Trebuie ţinut cont ca pomii să aibă suficientă masă foliară pentru preluarea produsului în interior. De obicei, această perioadă corespunde fazei de dezmugurit, înfrunzit şi buton roz. Recomandăm utilizarea la buton roz pentru larvele hibernante de Adoxophyes. Pentru generaţiile de vară (1,2 şi 3) tratamentele încep la apariţia primelor larve din ou, înaintea iniţierii penetrării în fructe sau când se atinge maximul curbei de zbor înregistrat cu ajutoml capcanelor feromonale de monitorizare a insectelor. Intervalul dintre tratamentele succesive este 7-10 zile în funcţie de presiunea dăunătorilor.

UN NOU STANDARD DE EFICACITATE ÎN CONTROLUL LEPIDOPTERELOR LA LEGUME  

 molia verzei                                      buha fructificațiilor                            albilița verzei                                   

 

 
 

Legume (câmp, solarii şi seră), tratamentele se încep la ieşirea larvelor din ou sau la apariţia acestora în cultură. Tratamentele se efectuează succesiv la un interval de 7-14 zile între aplicări, în funcţie de dăunător şi de presiunea acestuia.

Tuta absoluta

 

La tomate, pentru Tuta absoluta, primul tratament se va aplica atunci când se capturează primii adulţi în capcane şi/sau la avertizările emise de organele competente. Aplicarea produsului dimineaţa şi seara, când temperatura este scăzută şi stomatele sunt deschise, favorizează pătrunderea unei cantităţi mai mari de produs în interiorul plantelor. Pentru a obţine rezultate mai bune, se vor aplica 3 tratamente consecutive la un interval de 7 zile între aplicări. Pentru a obţine rezultate excelente şi o perioadă de protecţie mai lungă se recomandă utilizarea în amestec cu ulei mineral în doza de 0,25-0,3% (250-300 ml/100 litri apă) sau cu adjuvanţi organosiliconici penetranţi.

RECOMANDĂRI DE APLICARE

Cultura

Spectrul de combaterea

Doza

Epoca de aplicare

Volumul de

lucru,

litri apă /ha

Timp de pauză

(numărul maxim de tratamente)

Vița de vie

Molia verde a strugurilor

(Lobesia botrana)

1,5 kg/ha

Prin stropire în perioada de vegetație

600-800

7(2)

Măr

Viermele merelor (Cydia pomonella)

Molia cojii fructelor (Adoxophyes orana)

1,8-2,0 kg/ha

Prin stropire în perioada de vegetație

800-1000

3 (2)

Tomate (seră)

Molia minieră a tomatelor

(Tuta absoluta)

1,5 kg/ha

Prin stropire în perioada de vegetație

600-800

3 (2-3)

Tomate, ardei

Buha fructificațiilor

(Heliothis armigera)

1,4-1,5 kg/ha

Prin stropire în perioada de vegetație

300-400

3 (2)

Varză

Albilița verzii (Pieris brassicae),

Buha fructificațiilor (Heliothis armigera),

Molia verzei (Plutella maculipennis)

1,4-1,5 kg/ha

Prin stropire în perioada de vegetație

300-400

3 (2-3)

SUBSTANŢA ACTIVĂ: 9,5 g/kg benzoat de emamectin

Pentru mai multe detalii vezi broșura AFFIRM online: https://online.fliphtml5.com/wyvi/hgmj/

!Cere produsul de la dsitribuitoii oficiali ai Syngenta în Republica Modlova: https://www.syngenta.md/distribuitori-produse-syngenta