Tehnici de aplicare a produselor de protecția plantelor

Comunicate de presa

Pentru că Syngenta este compania care își doreste să contribuie și contribuie la dezvoltarea unei agriculturi performante şi durabile, echipa locală cu suportul colegilor din afara țării, a organizat în trei raioane ale Moldovei instruiri de specialitate practică  privind bunele practici agricole în folosirea produselor de protecţia plantelor (aplicarea produselor de protecţia plantelor; importanţa şi necesitatea purtării echipamentului individual de protecţie; calibrarea echipamentului de stropit; utilizarea în siguranţa a semințelor tratate) dedicate tehnicienilor, inginerilor şi operatorilor din fermă.

Trainingurile în Tehnici de aplicare a produselor de protecția plantelor au avut loc in raioanele Drochia, Fălești și Ștefan Vodă. Programul de instruire a fost susținut de către dl Graham Sanderson - Specialist în Tehnici de Aplciare a Produselor de Protecția Plantelor, Basel, Elveția.

Peste  200 de persoane prezente la aceste instruiri au văzut în cadrul demonstrațiilor practice cum se efectuiază corect calibrarea, care este impactul alegerii duzelor de pulverizare, au remarcat calitatea stropiturii cu ajutorul hârtiei hidrosensibile si au efectuat împreună cu Graham Sanderson analize de cost-beneficiu pentru a calcula economiile de costuri prin schimbarea sistematică a duzei.

În cadrul evenimentului din raionul Fălesti, fermierii au avut oportunitatea să vadă și să aprecieze hibrizii de rapiță din portofliul Sygenta: varietăți bine cunoscute în R. Moldova, cultivate de către mulți  fermieri din țară (NK Technic și Nelson), precum și noutățile: SY Harnas, Vesuvio și     SY Saveo – varietăți cu genetică performantă, cu potențial productiv ridicat și s-au convins de eficacitatea erbicidelor Elumis și Lumax (aplicate la porumb) și Gardo Gold (aplicat la floarea-soarelui) din lotul demonstrativ din s. Răuțel, r-ul Fălești.

Scopul trainingurilor a fost să demonstrăm că prin folosirea eficientă a resurselor disponibile pot fi obţinute producţii mai mari. Vrem ca împreună să asigurăm o recoltă bogată, sănătoasă respectând în acelaşi timp mediul înconjurător în care trăim cu toţi.