Întrețineți și calibrați corect echipamentul de stropit

Verificați şi întreţineti echipamentului de stropit -  Atenţie la pierderi de soluţie care pot duce la contaminarea operatorului, a mediului înconjurător!

Calibrarea echipamentului se face o dată pe sezon şi asigură aplicarea dozei corespunzătoare (siguranţă şi eficacitate).

Curăţaţi imediat şi verificaţi echipamentul de aplicare la sfârşitul zilei lucrătoare lăsându-l gata pentru utilizarea viitoare.


De ce este importantă calibrarea?

Asigură aplicarea unei cantităţi precise de produs de protecția plantelor per hectar (pierdere economică, fitotoxicitate, MRLs, apariţia rezistenţei)

Verificăm uniformitatea debitului duzelor

Verificăm ca volumul de soluţie aplicat să corespundă volumului de soluţie dorit a fi aplicat


Spălaţi toate echipamentele utilizate inclusiv pulverizatoarele/ vermorelele

Nu permiteţi ca apa utilizată pentru curăţarea echipamentelor să ajungă în apele de suprafaţă. Dacă nu aveţi o zonă special amenajată pentru curăţarea acestora, este de preferat ca echipamentele mari să se spele în câmp.

Depozitaţi echipamentele de aplicare departe de accesul copiilor sau animalelor. Nu depozitati echipamentele necurăţate afară.

Spălaţi afară tractoarele şi maşina de erbicidat, duze, furtune, etc. şi clătiţi-le de 3 ori cu apă la sfârşitul fiecarei zi de lucru într-o zonă special amenajată.