Insecticide

Prognoza și avertizarea - liniște și eficiență! 


Combaterea dăunătorilor se realizează de regulă la avertizare, din acest motiv controlul periodic al câm­pului este absolut necesar. O scurtă pierdere din vedere a dăunătorilor poate conduce la deprecieri ale producției și calității acesteia. 

Luând în discuție aspectele calitative și cantitative ale producției obținute, se apreciază că pierderile can­titative provocate de către dăunători depășesc 10 %, desigur în funcție de areal, condiții climatice și alți factori bioecologici. 

Lipsa tratamentelor sau aplicarea necorespunzătoare (produs nespecific, întârzierea în aplicare, subdoza­rea, neconcordanța cu factorii de mediu: temperaturi ridicate sau vânt) pot conduce la pierderi importante în cantitate și depricierea calității, destinația recoltei fiind astfel deturnată dinspre producție de consum către furaj, ceea ce se traduce prin scăderea profitabilității pe hectar. Trebuie avut în vedere că prin atacul aces­tora se creează porți de intrare pentru patogeni, care pot conduce de asemenea la deprecieri în calitate și cantitate.