Celest Top - prtotecție completă într-un singur produs

Senzaționalul insecto-fungicid sistemic pentru tratarea semințelor de grâu, foarte eficace în protecția cerealelor împotriva celui mai larg spectru de boli și dăunători


Celest Top este un produs spectaculos ce conține două fungicide și un insecticid și care conferă o protecție completă culturii atât din prizma atacului dăunătorilor cât și al bolilor.

Celest Top are in compozitie insecticidul tiametoxam 262.5 g/ l (substanță regăsită în produsul Cruiser) cât și cele două fungicide fludioxonil 25 g/l și difenoconazol 25 g/l.

Difenoconazolul oferă o acțiune multiplă (contact, penetrant, sistemic) si este singurul produs care oferă protecție completă împotriva mălurei.

Fludioxonilul oferă o lungă perioadă de protecție; acțiune de contact, local penetrant, selectivitate excelentă pentru sămânță. Fludioxonilul este o substanță activă care nu afectează germinația semințelor asa cum o face de exemplu tebuconazolul, ceea ce confera o siguranță a germinației in cazul unor eventuale stocuri.

Tiametoxam oferă o eficacitate foarte bună impotriva principalilor dăunatori (sol si foliari) care atacă în prima parte de vegetație.

Spectru de combatere:

Afide (Aphididae), viermi sârmă (Agriotes spp.), gândacul ghebos, (Zabrus tenebrioides), fuzarioză (Fusarium spp.), mălura comună (Tilletia caries), septorioză (Septoria tritici), tăciunele zburător (Ustilago tritici).