9 gesturi responsabile pentru aplicarea foliară

Înainte de aplicare

1.

Depozitaţi toate produsele de protecţia plantelor într-un loc spe­cial amenajat, bine ventilat, ferit de umezeală şi căldură, care să servească doar acestui scop.

2.

Citiţi cu atenţie eticheta.

3.

Purtaţi echipamente de protecţie (mănuşi de protecţie, ochelari de protecţie, mască, combinezon, cizme) conform cu indicaţiile de pe etichetă.

4.

Verificaţi şi calibraţi periodic echipamentele de stropit.

5.

Urmăriţi cu atenţie umplerea rezervorului echipamentului de stropit.

6.

Clătiţi ambalajele goale de 3 ori şi vărsaţi apa rezultată în rezervor­ul echipamentului de stropit.

În timpul aplicării

7.

Respectaţi indicaţiile de pe etichetă. Nu trataţi în imediata apropiere a cursurilor de apă. Căldura, umiditatea, viteza vântului şi precipi­taţiile reprezintă factorii cheie de care trebuie să ţineţi cont pentru a asigura protecţia mediului şi o bună eficacitate a produselor.

După aplicare

8.

Diluaţi soluţia rămasă în rezervor şi pulverizaţi-o pe parcela ce a fost tratată.

9.

Curăţaţi echipamentul de protecţie folosit, spălaţi-vă mâinile şi faceţi un duş.