10 gesturi responsabile la semănat

Înainte de semănat

  • Reglaţi semănătoarea în funcţie de seminţele alese.
  • Respectaţi densitatea şi adâncimea de semănat.
  • Evitaţi contactul seminţelor tratate cu pielea sau căile respiratorii.   Purtaţi echipament de protecţie adecvat în timpul fazelor de umplere şi curăţare a semănătorii.
  • Atunci când pentru semănatul porumbului şi florii-soarelui se folosesc echipamente de semănat pneumatice, prevăzute cu exhaustor ce propulsează praful de pe seminţele tratate în aer, montaţi deflectoare. Deflectoarele sunt dispozitive simple, ce se montează la exhaustorul semănătorilor pneumatice şi împiedică formarea norului de praf cu insecticid. Reduceţi astfel impactul negativ asupra mediului şi entomofaunei utile (ex. albine).

În timpul semănatului

  • Nu semănaţi în condiţii de vânt puternic, utilizaţi cantitatea de seminţe la hectar recomandată.
  • Seminţele tratate trebuie încorporate complet în sol, la adâncimea corectă de semănat. În cazul împrăştierilor accidentale, nu lăsaţi pe teren seminţe tratate.
  • În timpul semănatului este recomandat să aveţi un recipient cu apă curată pentru a vă spăla mănuşile de protecţie şi mâinile.

După semănat

  • Nu lăsaţi sacii de seminţe goi pe câmp şi nu îi reutilizaţi în alte scopuri.
  • Nu utilizaţi seminţele tratate pentru consumul uman sau animal.
  • Stocaţi seminţele tratate neutilizate în ambalajele originale, marcate în mod clar. Depozitaţi-le în spaţii special amenajate, inaccesibile copiilor şi altor persoane neautorizate, departe de alimente şi sursele de apă.