You are here

Celest Top - prtotecție completă într-un singur produs


Celest Top este un produs spectaculos ce conține două fungicide și un insecticid și care conferă o protecție completă culturii atât din prizma atacului dăunătorilor cât și al bolilor.

Celest Top are in compozitie insecticidul tiametoxam 262.5 g/ l (substanță regăsită în produsul Cruiser) cât și cele două fungicide fludioxonil 25 g/l și difenoconazol 25 g/l.

Difenoconazolul oferă o acțiune multiplă (contact, penetrant, sistemic) si este singurul produs care oferă protecție completă împotriva mălurei.

Fludioxonilul oferă o lungă perioadă de protecție; acțiune de contact, local penetrant, selectivitate excelentă pentru sămânță. Fludioxonilul este o substanță activă care nu afectează germinația semințelor asa cum o face de exemplu tebuconazolul, ceea ce confera o siguranță a germinației in cazul unor eventuale stocuri.

Tiametoxam oferă o eficacitate foarte bună impotriva principalilor dăunatori (sol si foliari) care atacă în prima parte de vegetație.

Spectru de combatere:

Afide (Aphididae), viermi sârmă (Agriotes spp.), gândacul ghebos, (Zabrus tenebrioides), fuzarioză (Fusarium spp.), mălura comună (Tilletia caries), septorioză (Septoria tritici), tăciunele zburător (Ustilago tritici).


[[{"fid":"5436","view_mode":"default","attributes":{"height":"523","width":"1141","class":"media-element file-default"},"fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"","filename_field[ro][0][value]":"celest-tabel.png","field_file_image_desc_text[ro][0][value]":"","field_file_image_copyright_text[ro][0][value]":""},"type":"media"}]]